ИСПИТНИ ПРАШАЊА

Во следниот документ можете да ги најдете испитните прашања за писмениот испит за лице по јавни набавки.

Документот содржи 500 прашања од кои е  составен писмениот испит по јавни набавки, а согласно со Интерното упатство за спроведување на писмениот испит по јавни набавки.

Испитни прашања