ГОДИШЕН ПЛАН

Почитувани,

Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2018 година

Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Бирото за јавни набавки

Измена на годишен план за јавни набавки за 2018 година на Бирото за јавни набавки

Измена на годишен план за јавни набавки за 2018 година на Бирото за јавни набавки

Измена на годишен план за јавни набавки за 2018 година на Бирото за јавни набавки